TRASY NIŻÓW

Prognoza cyklonów modelu GFS na 120 godzin (5 dni).
 

Główna prognoza oznaczona przez czerwone koła i grubą czerwona linię (położenie cyklonu co 8 godzin, nad nimi znajduje się ciśnienie przy powierzchni hPa-900), poboczne możliwe scenariusze (wiązki) to niebieskie krzyżyki i niebieskie cienkie linie.
 

W razie wystąpienia groźnej sytuacji, niniejsza podstrona zostanie zaktualizowana o analizę aktualnej sytuacji i komentarz.