O NAS

Meteorologia jest młodą nauką pełną wielu niewiadomych. Nie dajcie sobie wmówić, że „prognoza była zła bo natura jest nieprzewidywalna”. W rzeczywistości to ludzie wiedzą za mało o naturze by ją odpowiednio skutecznie przewidywać. Na szczęście ci sami ludzie, hołdując zasadzie „nullius in verba” stworzyli naukę, dzięki której dziś wiemy m.in. że wyładowanie nie jest karą boską, lecz strumieniem prądu. Pragniemy dołożyć cegiełkę do rozwoju meteorologii, inspirując jak i bezpośrednio zajmując się badaniami. Zawsze będziemy odwoływać się do sentencji „Nullius in Verba” – nic w słowach, słowa nic nie znaczą. Wymagajcie dowodów, weryfikujcie twierdzenia, podważajcie autorytety.

Sieć Obserwatorów Burz to rozwijająca się, ogólnopolska siatka osób, które na bieżąco informują o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych. Wychwytują to, co jest nieuchwytne dla detektorów i radarów – opady gradu, silny wiatr, trąby powietrzne – i przekazują raporty do dyżurnego, który publikuje raport oraz ostrzeżenie na naszej stronie. Tym samym informacje te docierają do kilkudziesięciu tysięcy osób śledzących portal i pomagają w ochronie majątku, a nawet życia. Aktualnie SOB tworzy siatkę ponad 170 obserwatorów. Wśród nich znajdują się również osoby formujące ekipy pościgowe (w tym znana z YouTube grupa (do)Gonimy Burzę), a także zarząd Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz, które zostało utworzone w celu ustanowienia formalnych celów i zasad, przejrzystego zarządzania finansami oraz łatwiejszej współpracy z innymi podmiotami.

Nasze główne cele:

– Ochrona ludności w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi.
– Prowadzenie badań naukowych nad meteorologią i ochroną ludności.
– Prowadzenie edukacji w zakresie meteorologii i bezpieczeństwa ludności.
– Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.

Sposoby działania:

– Organizowanie i powiększanie ogólnopolskiej społeczności obserwatorów burz.
– Informowanie osób fizycznych i prawnych o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych.
– Działania w terenie obejmujące wizje lokalne z analizą zniszczeń oraz tworzenie grup pościgowych.
– Prowadzenie stron internetowych prezentujących informacje meteorologiczne.
– Tworzenie i utrzymywanie oprogramowania przetwarzającego dane meteorologiczne.
– Gromadzenie i przetwarzanie informacji o stanie atmosfery.
– Wydawanie materiałów edukacyjnych.
– Współpraca z firmami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.