Prognoza burz

Prognoza burzowa na 11.08.2020

Prognoza burzowa na 11.08.2020

  Czas obowiązywania: od 11.08.2020 08:00 CEST do 12.08.2020 08:00 CEST Przez Polskę we wtorek przechodzić będzie front chłodny. Choć nie przyniesie on wyraźnego spadku temperatur w stosunku do poniedziałku, to nie będzie już...

Prognoza burzowa na 10.08.2020

Prognoza burzowa na 10.08.2020

Czas obowiązywania: od 10.08.2020 08:00 CEST do 11.08.2020 08:00 CEST Pierwszy dzień nowego tygodnia przyniesie kolejne, miejscami dość silne burze. Nasz kraj nadal pozostawać będzie w zasięgu układu wysokiego ciśnienia. Na ogół jednak spodziewamy...

Prognozy burzowe i ostrzeżenia meteorologiczne Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz jest autorską prognozą, opartą o własną skalę prognostyczną, będącą dostosowaną do polskich warunków skalą stosowaną przez National Weather Service of the United States of America. Jest ona skalą wyznaczającą obszary o danym stopniu zagrożenia na podstawie wypadkowej wszystkich prognozowanych zjawisk. W razie szczególnie wysokiego prognozowanego zagrożenia jednym zjawiskiem, poziom ostrzeżenia jest podwyższony.

Pamiętaj! Burza jest zjawiskiem lokalnym. Mimo dogodnych warunków, burze nie muszą przejść nad Twoją lokalizacją!

Prognozy burzowe i ostrzeżenia pogodowe, w szczególności szata graficzna, opisy, nazewnictwo, oraz oznaczenia skrótowe są zastrzeżoną własnością Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz. Kopiowanie, przerabianie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opisów, czy innych elementów mapy ostrzeżeń i skali zagrożeń w stopniu znacznym, bez podania źródła, którym jest Sieć Obserwatorów Burz jest niedozwolone. W razie takiego działania, podjęte zostaną odpowiednie kroki, w tym prawne. Wykorzystanie skali prognostycznej, w szczególności nazewnictwa w parze ze skrótowym oznaczeniem intensywności zjawisk i kolorystyką, lub szata graficzna jednoznacznie zbliżona do tej stosowanej przez Stowarzyszenie bez zgody Stowarzyszenia jest niedozwolone i będzie traktowane jako kradzież własności intelektualnej, bądź podszywanie się pod Stowarzyszenie.