Prognoza burz

Prognoza burzowa na 7.05.2021

Prognoza burzowa na 7.05.2021

Czas obowiązywania: od 07.05.2021 08:00 CEST do 08.05.2021 08:00 CEST W piątek przez Polskę wędrować będzie z południowego- zachodu na północny- wschód układ niskiego ciśnienia “Gregor” i powiązanym z nim frontem atmosferycznym. Do północnej...

Prognoza burzowa na 6.05.2021

Prognoza burzowa na 6.05.2021

Czas obowiązywania: od 06.05.2021 08:00 CEST do 07.05.2021 08:00 CEST W czwartek południowa Polska znajdować się będzie pod wpływem wyżu z Rumunii. Północna część kraju znajdzie się pod wpływem niżu znad morza Bałtyckiego i powiązanego z nim zokludowanego frontu atmosferycznego. Spowoduje...

Prognozy burzowe i ostrzeżenia meteorologiczne Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz jest autorską prognozą, opartą o własną skalę prognostyczną, będącą dostosowaną do polskich warunków skalą stosowaną przez National Weather Service of the United States of America. Jest ona skalą wyznaczającą obszary o danym stopniu zagrożenia na podstawie wypadkowej wszystkich prognozowanych zjawisk. W razie szczególnie wysokiego prognozowanego zagrożenia jednym zjawiskiem, poziom ostrzeżenia jest podwyższony.

Pamiętaj! Burza jest zjawiskiem lokalnym. Mimo dogodnych warunków, burze nie muszą przejść nad Twoją lokalizacją!

Prognozy burzowe i ostrzeżenia pogodowe, w szczególności szata graficzna, opisy, nazewnictwo, oraz oznaczenia skrótowe są zastrzeżoną własnością Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz. Kopiowanie, przerabianie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opisów, czy innych elementów mapy ostrzeżeń i skali zagrożeń w stopniu znacznym, bez podania źródła, którym jest Sieć Obserwatorów Burz jest niedozwolone. W razie takiego działania, podjęte zostaną odpowiednie kroki, w tym prawne. Wykorzystanie skali prognostycznej, w szczególności nazewnictwa w parze ze skrótowym oznaczeniem intensywności zjawisk i kolorystyką, lub szata graficzna jednoznacznie zbliżona do tej stosowanej przez Stowarzyszenie bez zgody Stowarzyszenia jest niedozwolone i będzie traktowane jako kradzież własności intelektualnej, bądź podszywanie się pod Stowarzyszenie.