Prognoza burz

Prognoza burzowa na 26.03.2023

Prognoza burzowa na 26.03.2023

Niedziela będzie kolejnym dniem z możliwymi burzami, tym razem jednak na wschodzie Polski. Zjawiska będą na ogół wyizolowane i słabe. Nie wykluczone jednak, że cześć z nich połączy się w większe klastry. Zjawiskom towarzyszyć...

Prognoza burzowa na 25.03.2023

Prognoza burzowa na 25.03.2023

Po wieczornej i nocnej wędrówce frontu chłodnego przez Polskę, nasz kraj będzie w zasięgu chłodniejszej masy powietrza polarnomorskiego. Dzięki jej obecności możliwy będzie rozwój licznych komórek opadowych o pochodzeniu konwekcyjnym. Warunki dogodne do ich...

Prognozy burzowe i ostrzeżenia meteorologiczne Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz jest autorską prognozą, opartą o własną skalę prognostyczną, będącą dostosowaną do polskich warunków skalą stosowaną przez National Weather Service of the United States of America. Jest ona skalą wyznaczającą obszary o danym stopniu zagrożenia na podstawie wypadkowej wszystkich prognozowanych zjawisk. W razie szczególnie wysokiego prognozowanego zagrożenia jednym zjawiskiem, poziom ostrzeżenia jest podwyższony.

Pamiętaj! Burza jest zjawiskiem lokalnym. Mimo dogodnych warunków, burze nie muszą przejść nad Twoją lokalizacją!

Prognozy burzowe i ostrzeżenia pogodowe, w szczególności szata graficzna, opisy, nazewnictwo, oraz oznaczenia skrótowe są zastrzeżoną własnością Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz. Kopiowanie, przerabianie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opisów, czy innych elementów mapy ostrzeżeń i skali zagrożeń w stopniu znacznym, bez podania źródła, którym jest Sieć Obserwatorów Burz jest niedozwolone. W razie takiego działania, podjęte zostaną odpowiednie kroki, w tym prawne. Wykorzystanie skali prognostycznej, w szczególności nazewnictwa w parze ze skrótowym oznaczeniem intensywności zjawisk i kolorystyką, lub szata graficzna jednoznacznie zbliżona do tej stosowanej przez Stowarzyszenie bez zgody Stowarzyszenia jest niedozwolone i będzie traktowane jako kradzież własności intelektualnej, bądź podszywanie się pod Stowarzyszenie.