Prognoza burz

Prognoza burzowa na 21.06.2021

Prognoza burzowa na 21.06.2021 i noc z 21/22.06.2021

Czas obowiązywania: od 21.06.2021 08:00 CEST do 22.06.2021 08:00 CEST Pierwszy dzień kalendarzowego lata odznaczy się burzami. Występować będą one głównie na zachodzie i w centrum kraju. Po utworzeniu się płytkiej zatoki niżowej oraz...

Prognoza burzowa na 20.06.2021

Prognoza burzowa na 20.06.2021

Czas obowiązywania: od 20.06.2021 08:00 CEST do 21.06.2021 08:00 CEST W niedzielę Polska nadal znajdować się będzie w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia. Na zachodzie pojawi się też linia zbieżności wiatru, a pozostałe parametry konwekcyjne...

Prognozy burzowe i ostrzeżenia meteorologiczne Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz jest autorską prognozą, opartą o własną skalę prognostyczną, będącą dostosowaną do polskich warunków skalą stosowaną przez National Weather Service of the United States of America. Jest ona skalą wyznaczającą obszary o danym stopniu zagrożenia na podstawie wypadkowej wszystkich prognozowanych zjawisk. W razie szczególnie wysokiego prognozowanego zagrożenia jednym zjawiskiem, poziom ostrzeżenia jest podwyższony.

Pamiętaj! Burza jest zjawiskiem lokalnym. Mimo dogodnych warunków, burze nie muszą przejść nad Twoją lokalizacją!

Prognozy burzowe i ostrzeżenia pogodowe, w szczególności szata graficzna, opisy, nazewnictwo, oraz oznaczenia skrótowe są zastrzeżoną własnością Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz. Kopiowanie, przerabianie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opisów, czy innych elementów mapy ostrzeżeń i skali zagrożeń w stopniu znacznym, bez podania źródła, którym jest Sieć Obserwatorów Burz jest niedozwolone. W razie takiego działania, podjęte zostaną odpowiednie kroki, w tym prawne. Wykorzystanie skali prognostycznej, w szczególności nazewnictwa w parze ze skrótowym oznaczeniem intensywności zjawisk i kolorystyką, lub szata graficzna jednoznacznie zbliżona do tej stosowanej przez Stowarzyszenie bez zgody Stowarzyszenia jest niedozwolone i będzie traktowane jako kradzież własności intelektualnej, bądź podszywanie się pod Stowarzyszenie.