Prognoza burz

Prognoza burzowa na 22.06.2024 i noc z 22/23.06.2024 [AKTUALIZACJA]

Prognoza burzowa na 22.06.2024 i noc z 22/23.06.2024 [AKTUALIZACJA]

Uwaga! Na podstawie analizy porannych wyliczeń modeli pogodowych, oraz oceny aktualnej sytuacji pogodowej nad Polską, zaktualizowany został zasięg poszczególnych obszarów prognozy burzowej!  Niestety, w sobotę także nie odpoczniemy od groźnych zjawisk pogodowych. Centrum niżu,...

Prognoza burzowa na 21.06.2024 i noc z 21/22.06.2024 [AKTUALIZACJA]

Prognoza burzowa na 21.06.2024 i noc z 21/22.06.2024 [AKTUALIZACJA]

UWAGA! Podniesiono stopień zagrożenia do najwyższego – EXT, ekstremalnego zagrożenia burzowego. Zjawiska pogodowe mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, nieść poważne i duże szkody materialne, szkody w drzewostanie czy przerwy w dostawach...

Prognozy burzowe i ostrzeżenia meteorologiczne Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz jest autorską prognozą, opartą o własną skalę prognostyczną, będącą dostosowaną do polskich warunków skalą stosowaną przez National Weather Service of the United States of America. Jest ona skalą wyznaczającą obszary o danym stopniu zagrożenia na podstawie wypadkowej wszystkich prognozowanych zjawisk. W razie szczególnie wysokiego prognozowanego zagrożenia jednym zjawiskiem, poziom ostrzeżenia jest podwyższony.

Pamiętaj! Burza jest zjawiskiem lokalnym. Mimo dogodnych warunków, burze nie muszą przejść nad Twoją lokalizacją!

Prognozy burzowe i ostrzeżenia pogodowe, w szczególności szata graficzna, opisy, nazewnictwo, oraz oznaczenia skrótowe są zastrzeżoną własnością Stowarzyszenia Sieć Obserwatorów Burz. Kopiowanie, przerabianie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opisów, czy innych elementów mapy ostrzeżeń i skali zagrożeń w stopniu znacznym, bez podania źródła, którym jest Sieć Obserwatorów Burz jest niedozwolone. W razie takiego działania, podjęte zostaną odpowiednie kroki, w tym prawne. Wykorzystanie skali prognostycznej, w szczególności nazewnictwa w parze ze skrótowym oznaczeniem intensywności zjawisk i kolorystyką, lub szata graficzna jednoznacznie zbliżona do tej stosowanej przez Stowarzyszenie bez zgody Stowarzyszenia jest niedozwolone i będzie traktowane jako kradzież własności intelektualnej, bądź podszywanie się pod Stowarzyszenie.