Otagowano: podsumowanie

Niż Nadia. Krótkie podsumowanie

Niż Nadia. Krótkie podsumowanie

Ostatni weekend przyniósł bardzo dynamiczną aurę w naszym kraju. Niż Nadia, którego wpływ odczuliśmy w postaci bardzo silnego wiatru, a co za tym idzie także licznych szkód, mógł to być jeden z silniejszych incydentów...