Otagowano: jak powstaje pogoda

Edukacja dla społeczeństwa – powstawanie burz

Powstawanie burz   Burze od zarania dziejów są fascynacją, a jednocześnie przekleństwem ludzkości. Burza ma istotny wpływ zarówno na życie człowieka i innych organizmów żywych jak i na środowisko. Zdjęcie 1. Najprościej definiując burza...