Media do pobrania

Fot. Sieć Obserwatorów Burz

Sieć Obserwatorów Burz:
Logotyp Sieci Obserwatorów Burz (png) >
Logotyp Sieci Obserwatorów Burz v2 (png) >
Logotyp Sieci Obserwatorów Burz v3 (png) >
Logotyp Sieci Obserwatorów Burz v4 (png) >

Monitor Burz:
Logotyp Monitora Burz (png) >

Zdjęcia poglądowe:
Burza1 (fot. Paweł Błaszkowski/Sieć Obserwatorów Burz) >
Burza2 (fot. Piotr Karcz/Sieć Obserwatorów Burz) >
Burza3 (fot. Robert Marcinowicz/Sieć Obserwatorów Burz) >
Burza4 (fot. Piotr Karcz/Sieć Obserwatorów Burz) >
Prognoza burzowa SOB (przykładowa prognoza z maja 2019 roku) >
Mapa burzowa SOB (z prognozą) >
Mapa burzowa SOB (z ekipą pościgową) >
Mapa burzowa SOB (raporty) >
Monitor Burz 1 >
Monitor Burz 2 >
Superkomórka1 (fot. Robert Marcinowicz/Sieć Obserwatorów Burz) >
Superkomórka2 (fot. Robert Marcinowicz/Sieć Obserwatorów Burz) >
Superkomórka3 (fot. Paweł Błaszkowski/Sieć Obserwatorów Burz) >
Superkomórka 4 (fot. Piotr Karcz/Sieć Obserwatorów Burz) >
Mapa tornad 2020 w Polsce (aktualizowana na bieżąco) >
Mapa tornad 2019 w Polsce >

Zdjęcia wykonane zostały przez członków Sieci Obserwatorów Burz: Pawła Błaszkowskiego, Roberta Marcinowicza i Piotra Karcza. W razie ich wykorzystania, prosimy o podanie autora i źródła, tak jak w opisie hiperlinku.

Wszystkie zdjęcia i grafiki zawarte na tej stronie są własnością Sieci Obserwatorów Burz – zostały wykonane przez jej członków i za ich zgodą umieszczone w Centrum Prasowym. Wykorzystanie ich bez podania źródła jest niedozwolone. Zabrania się także przekształcania, modyfikowania, kadrowania bądź koloryzowania logotypów w sposób zmieniający ich proporcje, treść, wygląd ogólny lub detalu. Nie dotyczy to edycji pola w kanale alfa (przeźroczystego tła obrazka). Dla potrzeb graficznych możliwe jest nałożenie logo na tło graficzne.

Wykorzystanie materiałów graficznych, w tym zdjęć, szkiców, schematów, rysunków i innych obrazów, a także filmie, klipów, animacji i innych mediów umieszczonych poza powyższą listą bez zgody Stowarzyszenia, bądź autora/autorów dzieła jest niedozwolone i może podlegać procedurom karnym odpowiednim do kradzieży własności intelektualnej, lub z ramienia prawa prasowego. Umieszczenie mediów z wcześniej wymienionych kanałów za zgodą, ale bez podania źródła lub autora również będzie traktowane jako kradzież własności intelektualnej. Za takową będzie również traktowane umieszczenie mediów z powyższej listy bez podania źródła.

W razie wykorzystania grafik, pochodzących z tej strony, pozostałych podstron portalu obserwatorzy.info, lub z mediów społecznościowych za zgodą Sieci Obserwatorów Burz należy podać źródło: Sieć Obserwatorów Burz

Wszelkie próby komercyjnego wykorzystania ww. grafik, lub innych materiałów wizualnych publikowanych na oficjalnych kanałach i portalach Sieci Obserwatorów Burz, lub partnerskich projektów jest niedozwolone. Wykorzystanie własności Stowarzyszenia w celach zarobkowych innych niż działalność dziennikarska będzie podstawą do wszczęcia postępowania karnego.